Dedicat a la recerca dels processos d’aprenentatge del segle XXI

L’activitat de recerca del grup s’ubica dins l’àmbit dels estudis sobre disseny de materials i entorns per l’aprenentatge.

El grup té com a finalitat fonamental la investigació sobre els elements i les característiques que poden afavorir dissenys facilitadors dels processos d’aprenentatge.

Per la rellevància dels materials i dels entorns en qualsevol procés formatiu, les recerques del GR-EMA es situen en les etapes del sistema educatiu (educació infantil, primària, secundària i universitària) i en l’àmbit social, cultural i comunitari en sentit ampli.