Anna Escofet Roig

Doctora en Pedagogia. Professora titular a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència als graus d’Educació Social i de Pedagogia i al Màster Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals.

És membre del grup d’innovació docent consolidat Innova-THE. Els seus àmbits de recerca se centren en els usos educatius de les TIC; esquerda digital i apoderament; i també TIC i educació superior.

Ha estat degana de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona entre els anys 2009 i 2014.

Ha obtingut la Menció honorífica en els Premios Aula al Mejor Libro de Educación, pel llibre «Internet y competencias básicas» (2006), el Premi Escola Normal de la Generalitat de reconeixement d’experiències innovadores en formació inicial del professorat pel treball «Responsabilitat social i aprenentatge-servei» (2011) i la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària en la modalitat col·lectiva, pel treball «Responsabilitat social i aprenentatge a la universitat» (2012).