Anna Forés Miravalles

Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació. Professora titular interina. Professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència als graus d’Educació Social i de Pedagogia i al Màster Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals, entre altres.

També és membre del grup d’innovació docent consolidat INDAGA’T. Línies d'interès: neurodidàctica, resiliència, educació social, tecnologies aplicades a l'educació.

En els últims anys ha sigut vicedegana de la Facultat de Pedagogia. Coordinadora del programa de doctorat Educació i Societat. Coordinadora de la universitat de l’experiència de llur facultat. Ha dirigit i participat en varis projectes d’investigació i d’innovació estatals i internacionals, com conferències nacionals i internacionals. Autora de més de 15 llibres.