Artur Parcerisa Aran

Llicenciat en Psicologia. Doctor en Ciències de l’educació. Professor titular d'Universitat del departament de Didàctica i Organització Educativa (DOE) de la Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona.

Coordinador del grup transversal d’innovació docent sobre Aprenentatge Autònom (Trans.EDU) de la Universitat de Barcelona. Membre del consell de direcció de la revista Guix. Elements d'Acció Educativa, d'Aula d'Innovació Educativa i d'Aula de Secundaria. Ha desenvolupat diversos càrrecs de govern a la Universitat, entre ells el de Vicerector de Política Docent. Les principals línies de recerca són: Entorns i materials didàctics, Educació social, i Docència universitària. Al voltant d’aquestes línies, ha participat en diversos projectes de recerca i imparteix formació inicial i continuada.