Begoña Gros Salvat

Doctora en Pedagogia. Professora de la Universitat de Barcelona. És la coordinadora del Grup de recerca consolidat Entorns i Materials per a l'Aprenentatge (EMA). En els últims anys ha sigut Vicerectora d’Investigació i Innovació a la Universitat Oberta de Catalunya (2007-2011).

Ha dirigit i participat en varis projectes d’investigació i d’innovació estatals i internacionals. La seva trajectòria acadèmica en recerca i docència es relaciona amb l'ús de les tecnologies digitals com a suport per a la formació i l’aprenentatge. Participa en diversos comitès científics de revistes d’àmbit nacional i internacional (Cultura y Comunicación, RUSC, International Journal of Web Based Communities, Educational Research and Development, etc.).

Ha publicat numerosos treballs sobre aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals, el disseny d’entorns d’aprenentatge virtuals, la formació del professorat per l’ús de les TIC, innovació en educació superior i l’ús dels videojocs per l’aprenentatge.