Begoña Piqué Simón

Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelona). Professora titular del Departament de Didàctica i Organització Educativa (DOE), de la Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona. Membre del Grup de recerca consolidat Entorns i Materials per a l’Aprenentatge (EMA), de l’Institut de Desenvolupament Professional per a la Docència, de la Universitat de Barcelona. Coordinadora del Pràcticum del Màster de Psicopedagogia i del Màster d’Educació Inclusiva, de la Universitat de Barcelona. Col·laboradora en el projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS), de la Universitat de Barcelona.

Les línies prioritàries de recerca i docència són: els entorns d’aprenentatge i els materials didàctics; la docència universitària; les competències dels estudiants i del professorat; la relació entre ensenyament universitari i món laboral; la pràctica reflexiva; la relació teoria i pràctica; els recursos i les estratègies per l’atenció a la diversitat; les adaptacions curriculars i l'assessorament psicopedagògic.