Convenis

 • Conveni amb la Federació d'Associacions de Directius de Centres Educatius Públics d'Instituts (FEDADI)

  Finançat per:
  Duració: de l'01/06/2015 a l'01/06/2017
  Investigadors/es responsables:
  Artur Parcerisa
  Descripció:
  El grup de recerca EMA i la Federació d'Associacions de Directius de Centres Educatius Públics d'Instituts (FEDADI) han signat un conveni de col·laboració pel disseny i la difusió de casos d'estudi per a la formació del professorat i dels equips directius que seran publicats en la web del grup EMA "Casos en xarxa per a la formació del professorat". Així mateix, el conveni estableix que EMA i FEDADI co-organitzaran actes per a donar a conèixer el projecte i jornades de treball sobre la millora i la innovació en l'educació i la direcció escolar que s'articularan a partir d'alguns dels casos publicats.
 • Conveni específic de col·laboració acadèmica

  Finançat per:
  Corresponsabilitat Universidad de Guadalajara i Universitat de Barcelona, subjecta a projectes i amb possibilitat de finançament d’organismes tercers
  Duració: Iniciat el 25 d'agost de 2015
  Investigadors/es responsables:
  Juan Francisco Caldera Montes i Begoña Gros Salvat
  Descripció:
  Conveni específic de col·laboració acadèmica entre la Universitat de Guadalajara (Mèxic) i la Universitat de Barcelona. L’objecte del conveni és la cooperació acadèmica específica per a: el desenvolupament d’investigacions, entre les quals el projecte denominat “El saber del estudiante universitario sobre su propio proceso de aprendizaje”; publicacions conjuntes relacionades amb l’àrea d’educació; gestió de recursos en el desenvolupament de les investigacions i gestió per a dur a terme esdeveniments científics vinculats al camp de l’educació i la tecnologia.
 • El meu mòbil al servei de la comunitat: aprendre i compartir

  Finançat per:
  Fundació Telefònica: Fundació Itinerarium
  Duració: del 01/01/2013 fins al 01/09/2013
  Investigadors/es responsables:
  Begoña Gros i Anna Forés
  Descripció:
  El laboratori "El meu mòbil al servei de la comunitat: aprendre i compartir" té com objectiu proposar experiències educatives que puguin transferir-se a les aules i exemplifiquin l'ús de la tecnologia mòbil pel canvi educatiu. L'objectiu principal és fomentar la implicació efectiva de l'alumnat en la comunitat, i capitalitzar l'atractiu i l'actualitat d'un recurs tecnològic al qual hi tenen accés la majoria dels i les alumnes: els telèfons mòbils.
 • Estandarització de les accions formatives presencials del Pla de Formació de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona

  Finançat per:
  Diputació Provincial de Barcelona
  Duració: del 2012 fins al 2013
  Investigadors/es responsables:
  Artur Parcerisa
  Descripció:
  Aquest projecte, encarregat per la Diputació de Barcelona, ha consistit en el disseny de patrons metodològics i el seu desenvolupament per estandaritzar la planificació de les accions formatives del Pla de Formació de la Direcció de Serveis de Formació. Per dissenyar els patrons es va realitzar un treball conjunt amb diversos formadors i formadores de la Diputació.
 • Estudi sobre com innovar en l’oferta d’activitats escolars del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona

  Finançat per:
  Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
  Duració: del 2012 fins al 2013
  Investigadors/es responsables:
  Artur Parcerisa
  Descripció:
  Aquest projecte, encarregat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, ha consistit en la planificació, conducció i dinamització del treball sobre innovació en les activitats educatives de la ciutat, en sessions plenàries del Consell de Coordinació Pedagògica. El projecte ha permès posar en comú experiències innovadores diverses i sistematitzar i categoritzar factors afavoridors de la innovació en l’oferta d’activitats escolars.
 • Avaluació del projecte pilot EduCat 2.0 a l'educació primària

  Finançat per:
  DEUN - Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  Duració: 2011
  Investigadors/es responsables:
  Begoña Gros
  Descripció:
 • Elaboració de nous continguts i revisió pedagògica de continguts d’activitats que ofereix Invenio learn.by.doing a alumnat de centres d’educació primària i secundària de Catalunya

  Finançat per:
  Invenio learn.by.doing
  Duració: 2010
  Investigadors/es responsables:
  Artur Parcerisa
  Descripció:
  Aquest projecte ha tingut com objectiu l’elaboració de nous continguts i la revisió pedagògica dels continguts de diferents activitats que ofereix "Invenio learn.by.doing" per a promoure els valors de la innovació, creativitat i emprenedoria a alumnat de centres d’educació primària i secundària de Catalunya i despertar-los l’interès en els àmbits de la ciència, la tecnologia i l’enginyeria d’una manera experiencial, pràctica i motivant.
 • Revisió pedagògica de continguts de Vida Professional

  Finançat per:
  Invenio learn.by.doing
  Duració: 2010
  Investigadors/es responsables:
  Artur Parcerisa
  Descripció:
  El projecte ha tingut com objectiu la revisió pedagògica del Projecte Vida Professional, que està adreçat a alumnat dels ensenyaments de secundària obligatòria i post obligatòria i pretén contribuir a la identificació de sortides professionals, l’apropament a les competències, valors i cultures del treball per tal de facilitar l’accés i el desenvolupament de la carrera professional dels joves.