Cristina Zhang

Graduada en Psicologia (Universitat de Barcelona). Actualment és estudiant del Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (MIPE), en la modalitat d'investigació i realitza el TFM com avantprojecte de tesis amb el grup de recerca DEHISI (Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Col·labora amb el grup EMA des del febrer del 2015. Participa en el projecte de Casos en Xarxa i en el projecte d'APPS4ME. Arrel del seu TFG (Detecció d'altes capacitats creatives a l'aula, presentat al juny de 2013), durant el 2014 va dur a terme "Creativitat a l'aula", un projecte pilot a l'escola Coves d'en Cimany (barri El Coll-La Teixonera de Barcelona) per fomentar la creativitat a primària i que ha donat pas a projectes anuals d'innovació pedagògica i tecnològica en el centre.

Aquestes experiències, sumades a d'altres experiències laborals i de voluntariat (en relació al món educatiu) conformen les meves inquietuds i interessos: l'E-A en contexts multiculturals, la construcció de la identitat, l'E-A amb suport de les TIC i la creativitat.