Iolanda García González

Doctora en Pedagogia i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), adscrita a l'eLearn Center de la UOC (Centre de Recerca, Innovació i Formació en e-learning). Ha estat professora associada a la Facultat de Pedagogia de la UB i responsable de l'àrea d'innovació eLearn Center de la UOC.

La seva trajectòria acadèmica en recerca i docència es relaciona amb l'ús de les tecnologies digitals com a suport dels processos de construcció col·laborativa de coneixement i com a instruments d'innovació educativa. Actualment, coordina projectes de recerca centrats en l'estudi del paper dels estudiants en el disseny i la regulació del propi aprenentatge en contextos formals i informals mediats per tecnologia.