Joan Ramírez Serrano

Llicenciat en Química (UB) amb suficiència investigadora en química fonamental. Post-grau en Estadística Industrial i Control de Qualitat a la Fundació Politècnica de Catalunya. Curs de Control de Qualitat Aplicat a l’Anàlisi Químic a l’ICE de la UB i la Fundació Bosch-Gimpera. Professor titular de l’especialitat de Física-Química a l’Institut Rovira-Forns (Barcelona). Cap de departament els últims 8 cursos. Coordinador de 2n cicle de l’ESO a l’Institut Cristòfol Ferrer durant 4 anys.

Coordinador Escoles Tàndem a l’institut Rovira-Forns en col·laboració amb la UAB i Fundació Catalunya-La Pedrera. Tutor de Pràctiques del CAP i del màster de formació del professorat de les especialitats de Tecnologia i Física-Química de la UAB, UPF, UPC i UB. Coordinador de pràctiques a l’institut.

Ponent en el 2n Congrés Estatal del Màster de Secundària a Oviedo. Ponent al I Congrés Internacional Euro-Iberoamericà sobre la Formació del Professorat de Secundària.
Col·laborador del Grup d’Entorns i Materials per a l’Aprenentatge de la UB REDICE 2014-1478. Col·laborador en el Projecte "L’adquisició de competències científiques mitjançant sensors de laboratori: el Projecte COMBLAB" 517.587-LLP-1- 2011-ES- COMENIUS-CMP.

Autor de diversos articles a la revista "Perspectiva Escolar" i "Aula de secundària".