Marta López Costa

Llicenciada en Pedagogia, màster d’ensenyament i aprenentatge en entorns digitals a la Universitat de Barcelona i a University of London. Actualment és estudiant de doctorat, i becària predoctoral adjunt d'investigació al grup EMA. També col·labora en la docència de la Facultat de Pedagogia a la UB amb assignatures sobre tecnologia i comunicació de l'educació.

Les seves línies d'investigació estan relacionades amb l'educació universitària i l'aprenentatge, tan formal com informal amb suport de les TIC.