Rosa Borràs

Llicenciada Psicopedagogia i Diplomada en Magisteri. Màster en direcció i gestió de centres educatius, 1997, Universitat de Barcelona. Tècnica superior en prevenció, especialitat psicosociologia i ergonomia aplicada. Professora associada del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Consultora de la Universitat Oberta de Catalunya en la Llicenciatura de Psicopedagogia i en el Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional. Membre del Grup de Recerca reconegut Entorns i Materials per a l’Aprenentatge –EMA- (2014 SGR/205). Inspectora d’educació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Funcionària docent del cos de mestres de primària i de professorat d’educació secundària del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Directora de l’escola pública Busquets i Punset de L’Hospitalet, de 1994 a 2006. Formadora de cursos del Departament d’Ensenyament i de l’Escola d’Administració Pública. Ha participat en diferents publicacions relacionades amb l’assessorament psicopedagògic mitjançant el projecte educatiu de centre. Els plans estratègics per l’autonomia de centres. El lideratge saludable. L’exercici de la direcció i la salut laboral. El lideratge pedagògic i la creació de climes emocionals. Va formar part de l’equip de recerca de la Investigació: La sisena hora a Primària. Balanç de resultats, detecció de dificultats i formulació de propostes de millora, dirigit per Joan Teixidó Saballs, professor titular de la Universitat de Girona.