Projectes R+D

 • Gestionar la diversitat religiosa i cultural a l'educació des del diàleg intercultural i interreligiós: Les actituds dels futurs agents socioeducatius

  Finançat per:
  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
  Duració: del 2014 fins al 2015
  Investigadors/es responsables:
  Ruth Vila Baños
  Descripció:
  El projecte pretén posar l’accent en afrontar el repte de la diversitat religiosa des del marc educatiu, des de la visió d’alguns líders religiosos i polítics, mestres, mediadors interculturals i altres agents socioeducatius que gestionen el diàleg interreligiós; i analitzar quines actituds tenen els futurs agents socioeducatius. Es planteja un disseny metodològic mixt format per un estudi inicial d’anàlisi de necessitats normatives i sentides; i un diagnòstic basat en un estudi per enquesta sobre les actituds dels estudiants de Formació del Professorat, Educació Social i Pedagogia de les universitats públiques catalanes. Participa: Anna Escofet
 • Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward

  Finançat per:
  Projectes d'Innovació Docent (PID), PMID-UB setembre 2014
  Duració: del 2014 al 2015
  Investigadors/es responsables:
  Maria Elena Cano (coord.), Núria Giné, i altres
  Descripció:
  La finalitat del projecte és dissenyar les tasques d’aprenentatge i activitats d’avaluació que afavoreixin el feedforward, és a dir, que proporcionin informació de tal manera que els estudiants hagin d’aplicar-la en tasques futures i comprovar el grau d’aplicació del feedback proporcionat.
 • Violencias de género 2.0

  Finançat per:
  Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
  Duració: del 2014 hasta el 2016
  Investigadors/es responsables:
  Ruth Vila Baños
  Descripció:
  El creciente fenómeno de las violencias en la red es una problemática social urgente con grave impacto a nivel individual y colectivo. El objetivo del proyecto es elaborar y validar un instrumento internacional para medir específicamente la violencia hacia las mujeres y hacia aquellas personas que transgreden el género en la red. Participa: Anna Escofet
 • Design2Learn

  Finançat per:
  MCOC - Ministeri d'Economia i Competitivitat
  Duració: del 2013 fins al 2015
  Investigadors/es responsables:
  Iolanda Garcia
  Descripció:
  El projecte "Design2Learn: estratègies de co-disseny en la universitat per un aprenentatge indagatiu basat en l'ús intensiu de les TIC" té com objectiu aportar avanços sobre metodologies basades en processos d'aprenentatge amb suport tecnològic en l'educació superior.
 • Dinamització del rol de l'estudiant universitari a través del seu entorn personal d'aprenentatge

  Finançat per:
  Projecte AQUID UVic
  Duració: del 2013 fins al 2015
  Investigadors/es responsables:
  Marta Marimon
  Descripció:
 • L'impacte de l'avaluació educativa en el desenvolupament de les competències en la universitat. La perspectiva de les primeres promocions de graduats

  Finançat per:
  Ministeri d'Economia i Competitivitat
  Duració: del 2012 fins al 2015
  Investigadors/es responsables:
  Maria Elena Cano
  Descripció:
  La recerca pretén recollir l'impacte que ha tingut l'avaluació sobre competències adquirides pels estudiantes en el procés d'implementació dels graus universitaris. S'analitza a partir de la percepció dels estudiants sobre les seves pròpies competències i de la opinió del professorat i els ocupadors. La recerca es situa entre els estudis d'opinió sobre l'avaluació per part dels estudiants durant la carrera i dels estudis diferits als titulats. Disposar d'aquestes dades ens pot oferir orientacions per la millora de la docència universitària i dels plans d'estudi i és rellevant donada la necessitat en disposar de sistemes de garantia de qualitat i de recollir avaluacions "ex post", com indica el REIAL DECRET 1393/2007, del 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenança dels ensenyaments universitaris oficials.

Pàgines