Projectes R+D

 • BESTrailer Boost European higher education through multimedia, challengeS, Trailers for intercultural dialogues

  Finançat per:
  CORD - Cordis Europa
  Duració: del 2012 fins al 2014
  Investigadors/es responsables:
  Begoña Gros
  Descripció:
  El projecte té com a objectiu fer front a les debilitats de l'Educació Superior de la UE i establir una estratègia per promoure l'Erasmus Mundus a través d'eines i canals multimèdia. Els propis estudiants són els majors representants del grup destinatari, alhora que són els actors principals per promoure la seva experiència de la vida real, les xarxes socials i els resultats multimèdia.
 • Just-in-time and just-for-me

  Finançat per:
  MCNN - Ministeri de Ciència i Innovació
  Duració: del 2011 fins a 2014
  Investigadors/es responsables:
  Begoña Gros i Iolanda Garcia
  Descripció:
  El projecte "Just-in-time and just-for-me: cap a l'autogestió de l'aprenentatge en un entorn personal ubic" planteja, des del punt de vista del docent, la idoneïtat de les plataformes existents per la formació virtual (LMS), que continuen centrades en la presentació de continguts i l'administració d'activitats per la seva avaluació. Davant d'aquest escenari, ens proposem dissenyar, implementar i analitzar els usos d'un entorn virutal d'aprenentatge ubic i el desenvolupament tecnològic d'eines en format prototip.
 • Red temática sobre Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales

  Finançat per:
  MCNN - Ministeri de Ciència i Innovació
  Duració: del 2011 fins al 2013
  Investigadors/es responsables:
  Montse Guitert Catasus
  Descripció:
  L'objectiu de la RACEV és facilitar l'aprenentatge col·laboratiu en línia entre estudiants a través de l'anàlisi dels fenòmens d'interacció social (col·laborativa o cooperativa) amb la fi de proporcionar estratègies pedagògiques als docents.
 • Estudio de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa de apoyos educativos inclusivos (Proyecto PAC)

  Finançat per:
  I+D+i Ministerio de Ciencia e Innovación, Referencia EDU2010-19140 (Subprograma EDUC)
  Duració: 2011
  Investigadors/es responsables:
  Marta Marimon
  Descripció:
  En cada uno de los centros participantes (y sus agentes) queremos demostrar que 1) la introducción de algunos cambios planteados desde un enfoque inclusivo en la programación (Programa DUEM) y/o en la estructura de la actividad en el aula (Programa CA/AC), con el apoyo de las TAC, aumenta el grado de inclusión de los grupos-clase que participan en el estudio; y que 2) hay unas determinadas condiciones relacionadas con el proceso de formación/asesoramiento que favorecen la introducción, generalización y consolidación de prácticas docentes innovadoras en las aulas.
 • Implementació de les TIC en el seguiment de pràcticums de la UVic

  Finançat per:
  Projecte AQUID UVic
  Duració: del 2011 fins al 2013
  Investigadors/es responsables:
  Marta Marimon
  Descripció:
  El projecte que es presenta descriu la implementació d’eines digitals en assignatures del pràcticum de diferents graus de la UVic amb la finalitat de crear entorns basats en la Web 2.0 que facilitin el procés de tutorització dels estudiants i el seguiment continu del seu procés d’aprenentatge. El disseny del projecte s’ha elaborat a partir de la metodologia d’estudi de cas aplicant un disseny tecnopedagògic basat en el model ADDIE i s’ha aplicat en cada pràcticum inclòs en l’estudi.
 • L'avaluació formativa de competències mitjançant blocs

  Finançat per:
  Projecte REDICE 2010 1002-04
  Duració:
  Investigadors/es responsables:
  Marta Marimon
  Descripció:

Pàgines